Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod bubrega i mokraćnih puteva
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod jetre, žuči i stomačnih tegoba
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod prostate
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod smanjenja krvnog pritiska
Novosadski sajam 2008. - Pehar za visok kvalitet čajeva specijalne namjene
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod srčanih tegoba
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod smirenja živaca
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod ženskih tegoba
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod bronhitisa, astme i iskašljavanja
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - biljna mješavina za dug i zdrav život
Novosadski sajam 2008. - Zlatna medalja za Eden - pomaže kod smanjenja tjelesne težine
Novosadski sajam 2007. - Zlatna medalja za Kalamin - biljni sirup
Novosadski sajam 2007. - Zlatna medalja za Primulag - biljni sirup
Novosadski sajam 2007. - Zlatna medalja za Hemolag - biljni sirup
Novosadski sajam 2007. - Srebrena medalja za Tirolag - biljni sirup
Novosadski sajam 2007. - Brončana medalja za Eden - biljni eliksir
Novosadski sajam 2007. - Povelja za visok kvalitet proizvoda
Novosadski sajam 2006. - Zlatna medalja za Nerfit - biljni sirup
Novosadski sajam 2006. - Zlatna medalja za Brusame - biljni sirup
Novosadski sajam 2006. - Zlatna medalja za Kalamin - biljni sirup
Novosadski sajam 2005. - Zlatna medalja za Brofit - biljni sirup
Novosadski sajam 2005. - Srebrena medalja za Eden - biljni eliksir
Novosadski sajam 2005. - Zlatna medalja za Teo - biljni sirup
Novosadski sajam 2005. - Zlatna medalja za Brofit - biljni sirup
Novosadski sajam 2005. - Srebrena medalja za Eden - biljni eliksir za dug i zdrav život, mješavina meda i ljekovitog bilja
Novosadski sajam 2002. - Zlatna medalja za Petersil - biljni sirup
Novosadski sajam 2002. - Zlatna medalja za Petersil - biljni sirup
Novosadski sajam 2002. - Zlatna medalja za Petersil - biljni sirup
Novosadski sajam 2002. - Zlatna medalja za Teo - biljni sirup
Zlatna medalja za kvalitet Gradačac 2006. god.
Medalja za kvalitet Festival čaja i ljekovitog bilja - Sarajevo
Zlatna medalja za visok kvalitet proizvoda 2002., 2005., 2006., 2007. god.
CERTIFIKAT ISO 9001:2000 Sistem upravljanja kvalitetom