Dobro do?li!

Mobis Pharm je nastala 1984. godine. Bavi se proizvodnjom, preradom i pakiranjem ljekovitog bilja. Od perioda nastanka do sada postignuti su zna?ajni rezultati u istra?ivanju i pronalasku pripravaka bri?ljivo biranih i sastavljanih po starim recepturama i vlastitim znanjem i istra?ivanjem.

Mobis Pharm je porodi?no naslije?e koje je preneseno sa majke Matije Paunovski na k?erku Biljanu Paunovski - Mu?i? i njenog supruga Senada Mu?i?a, ?to zna?i da je u Mobis Pharm-u satkano iskustvo i tradicija preko 150 godina. Sama Matija Paunovski ka?e da je prenijela u potpunosti sve svoje znanje, iskustvo i tajne na svoju k?erku i nada se da ?e ona nastaviti dugogodi?nju tradiciju. Mi smo to i dokazali brojnim priznanjima i mnogim zlatnim medaljama za kvalitet dobijenim na raznim takmi?enjima.

Mobis Pharm je razgranao mre?u uspje?ne saradnje sa ljudima i firmama ?irom svijeta. Ukoliko ?elite da postanete jedan od na?ih saradnika, na?a vrata su ?irom otvorena. Raspolo?eni smo za saradnju s ljudima koji vole prirodu i ?ele ljudima pomo?i. replica watches for sale

Budite slobodni da nas kontaktirate!